มติย่อประชุมสภาฯ

ประจำปีการศึกษา 2013/2556
  1. มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 46 (1/2013)
  2. มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47 (2/2013)
  3. มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 (3/2013)
  4. มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 49 (4/2013)
ประจำปีการศึกษา 2014/2557
  1. มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 50 (1/2014)
  2. มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 51 (2/2014)
  3. มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 52 (3/2014)
  4. มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 53 (4/2014)

ไม่มีความคิดเห็น: