การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)


การบริหารความเสี่ยงในการขับขี่ยวดยาน

การขับขี่ยวดยานบนท้องถนนมีความเสี่ยงอยู่ครับ การรู้และปฏิบัติตามกฏจารจรเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และใช่ว่า ทุกคนจะรู้และเข้าใจกฏจารจรต่างๆทุกคนและทุกเรื่อง วีดิโอเอนิเมชั่นในชื่อ  "กฏจารจรที่หลายคนไม่รู้?" ต่อไปนี้ จะช่วยเราลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งครับ อินชาอัลลอฮฺ


การบริหารความเสี่ยงในสำนักงาน

ในการปฏิบัติงานในสำนักงานก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับ หากเราละเลย และไม่ใส่ใจ หรือจัดสำนักงานโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ลองชมวีดีโอต่อไปนี้ครับวีดีโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=bcg53bRktCg


นอกจากความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสถานที่ การจัดวางคุรุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆในสำนักงานดังวีดีโอข้างต้นแล้ว ยังอาจมีความเสี่ยงอื่นๆอีก โดยเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ เช่น ท่านั่งในการพิมพ์งาน การจัดวางคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหากปฏิบัติจนเป็นนิสัยก็อาจจะมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกายในระยะยาว ลองมาชมวีดีโอต่อไปนี้ครับ

วีดีโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=CqOheOnMLe4


วีดีโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=CWonbpItvOA

การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสำนักงาน (Risk Assessment for the Office) จึงมีความจำเป็น โดยวิธีง่ายๆ ดังวีดีโอข้างล่างนี้ครับวีดีโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=fY6KGN72d7Q
วีดีโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=fsuygd_0rhk

และสำหรับท่านใดที่ประสงค์จะเรียนรู้เพิ่่มเติมเกี่ยวกับความเสี่่ยงสามารถคลิ๊กหัวข้อที่สนใจด้านล่างนี้ได้ครับ
  1. การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring)


      

ไม่มีความคิดเห็น: