กรณีแถลงการณ์ สกอ.

สืบเนื่องจากกรณีการแถลงข่าวของ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตำแหน่งในขณะนั้น ซึ่งระบุว่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ขอเปลี่ยนแปลงประเภทจากวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิน 10 ปีและได้รับการร้องเรียนเรื่องคุณภาพ มาตรฐานและมีการเขียนข่าวเผยแพร่ผ่าน Social Media ต่างๆสร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยนั้น

เกี่ยวกับกรณีนี้มหาวิทยาลัยฟาฏอนีก็ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ได้ยืนยันว่า

 "...ในประเด็นที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานนั้น มิได้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีแต่อย่างใด"

หลังจากทาง สกอ.ได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ไม่หวังดียังคงผลิตซ้ำและเผยแพร่ข่าวเดิมอย่างต่อเนื่องในเว็บไซต์ และผ่านทาง Social Media ต่างๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีในคราวประชุม ครั้งที่ 53 (4/2014) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาที่ประชุมได้มอบให้มหาวิทยาลัยติดตามเรื่องดังกล่าว และชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และขอความร่วมมือในการให้ข่าวที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงต่อไป


คลิ๊กเพื่อ Link เพื่อดูไฟล์ PDF สำเนาหนังสือชี้แจงจาก สกอ.คลิ๊ก Link เพื่อดูไฟล์ PDF สำเนาหนังสือชี้แจงของ มฟน.

                       

ไม่มีความคิดเห็น: