วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 60 (3/2016)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 60 (3/2016) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


ไม่มีความคิดเห็น: