วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 58 (1/2016)


ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 58 (1/2016) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

  ไม่มีความคิดเห็น: