วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 60 (3/2016)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 60 (3/2016) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Seminar Warisan Nabawi Kali ke 5 ( SWAN 2016 )

นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ Seminar Warisan Nabawi Kali ke 5 ( SWAN 2016 ) ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2016 ณอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีDato Dr Asri-Prophetic Tolerance in Diversity of Nation

Dr Ismail Lutfi-Warisatul Anbiya

International WAQAF Forum 1st เรื่อง “วากัฟกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”

นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการสัมมนา International WAQAF Forum 1st เรื่อง “วากัฟกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และได้รับเกียรติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ อาทิ Asst. Prof. Dr. Rashed H.R.Al-Tayyar กรรมการสภาฯ จากประเทศซาอุดิอารเบีย Dr.Khalifa Jassim M.A. Al-Kuwari  กรรมการสภาฯจากประเทศกาตาร์ Dr. Mutlaq R.M.S Al-Qarawi กรรมการสภาฯจากประเทศคูเวต รวมถึง Mr. Omer Kesmen   ตัวแทนองค์กรวากัฟอีฮาฮาของประเทศตุรกีประจำประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี ผศ.มัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการเสวนาหัวข้อ "ประสบการณ์การบริหารวากัฟในโลกมุสลิม"

กล่าวรายงาน โดย ผศ.มัสลัน และกล่าวโอวาท โดย ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์

Mr. Omer Kesmen | Turkey - ประสบการณ์การบริหารวากัฟในโลกมุสลิม

Dr. Khalifa Al Kuwari | Qatar - ประสบการณ์การบริหารวากัฟในโลกมุสลิม

Dr.Mutlaq Bin Rashid al-Qarawi | Kuwait - ประสบการณ์การบริหารวากัฟในโลกมุสลิม

Dr.Mutlaq Bin Rashid al-Qarawi | Kuwait - ประสบการณ์การบริหารวากัฟในโลกมุสลิม

Asst.prof.Dr.Ismail Lutfi | Thailand - ประสบการณ์การบริหารวากัฟในโลกอาเซียน

Dato' Aminuddin Bin Shuib | Malaysia - ประสบการณ์การบริหารวากัฟในโลกอาเซียน
Iman Nur Aziz | Indonesia - ประสบการณ์การบริหารวากัฟในโลกอาเซียน