วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โครงการสัมมนาร่วมระหว่าง กก.สภาฯกับ กบม." หัวข้อ " มฟน.ในทศวรรษที่ 3"

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาร่วมระหว่าง กก.สภาฯกับ กบม." หัวข้อ " มฟน.ในทศวรรษที่ 3" ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


ไม่มีความคิดเห็น: