วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 57 (4/2015)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 57 (4/2015) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี