วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

ธกส.เปิดมหาวิทยาลัยธนาคารอิสลาม หรือ IU-Bank ณ มฟน.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดโครงการมหาวิทยาลัยธนาคารอิสลาม หรือ Islamic University Bank (IU-Bank) ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทานายกสภามหา       วิทยาลัยฟาฏอนีเป็นประธานในพิธีเปิดเช้าวันนี้ (10 มกราคม 2559) ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา วิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในภาคปฏิบัติแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วย


ไม่มีความคิดเห็น: