วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 56 (3/2015)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 56 (3/2015) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


ไม่มีความคิดเห็น: