วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 56 (3/2015)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 56 (3/2015) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


ธกส.เปิดมหาวิทยาลัยธนาคารอิสลาม หรือ IU-Bank ณ มฟน.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดโครงการมหาวิทยาลัยธนาคารอิสลาม หรือ Islamic University Bank (IU-Bank) ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทานายกสภามหา       วิทยาลัยฟาฏอนีเป็นประธานในพิธีเปิดเช้าวันนี้ (10 มกราคม 2559) ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา วิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในภาคปฏิบัติแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วย