วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เข้ารับการอบรมหลักสูตรพลังสู่การเปลี่ยนแปลง "The Power of Change"

นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาตนเองและแรงบบันดาลใจในหัวข้อ "พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง The Power of Change" ในวันที่ 13 ธันวาคม 2558 จัดโดย Alaba  FRiZ Edutainer และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดำเนินการอบรมโดยคุณนริส ชุนงาม