วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เข้าร่วม The International Conference on TriPEACE via ASEAN Societies Muslim

นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม The International Conference on TriPEACE via ASEAN Societies Muslim  : Societies , Knowledge and Peacebuilding in Southeast Asia : ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน "สังคมมุสลิม ความรู้ และการสร้างสันติภาพในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้" เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ณ หอประชุมอัลอิมามอันนะวาวีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี