วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะ "ปิยอาจารย์ชั้นพรีคลินิก"

ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิญญู มิตรานันท์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะ "ปิยอาจารย์ชั้นพรีคลินิก" จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญื จังหวัดสงขลา

ไม่มีความคิดเห็น: