วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 54(1/2015)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 54(1/2015) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ไม่มีความคิดเห็น: