วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผอ.สนง.สภาฯเข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน

นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมในโครงการการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2558  ณ ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น 1 อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ไม่มีความคิดเห็น: