วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

พิธีประสาทปริญญา รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีจากในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา รุ่นที่ 12 ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมววันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนีไม่มีความคิดเห็น: