วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

พิธีประสาทปริญญา รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีจากในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา รุ่นที่ 12 ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมววันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนีวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 52 (3/2014)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 52(3/2014) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนีวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผอ.สนง.สภาฯเข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน

นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมในโครงการการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2558  ณ ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น 1 อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี