วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 51 (2/2014)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 51(2/2014) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี