วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อบรม "ความเปลี่ยนแปลงและการวางแผนเชิงกลยุทธ์" (Perubahan dan Perancangan Strategik)

นายอิบรอฮีม อาแลผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Perubahan dan Perancangan Strategik" หรือ "ความเปลี่ยนแปลงและการวางแผนเชิงกลยุทธ์" ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสูล เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 โดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย Arifin Hasan Managing Director, and Founder of PDN Resources (M) Sdn Bhd. จบการศึกษาจาก Liverpool John Moores University, UK