วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นายวันมูหะมัดนนอร์ มะทานายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเรียนรวม

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเรียนรวม เช้าของวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายหะยีเซ็ง โต๊ะตาหยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประธานตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม ผศ.จิระพันธ์ เดมะ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นายอิบรอเฮม หะยีสาอิ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และนายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการตรวจรับอาคารเรียนรวมร่วมต้อนรับ
วิศวกรคุมงานและตัวแทนบริษัทรายงานความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเรียนรวม
ฝ่ายภูมิทัศน์ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวม


นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเข้าชมความคืบหน้าภายในอาคารเรียนรวม
ไม่มีความคิดเห็น: