วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานประจำสู่การเผยแพร่นวัตกรรม

นายอิบรอฮีม อาแลผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานประจำสู่การเผยแพร่นวัตกรรม จัดโดยสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต ชั้น 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ไม่มีความคิดเห็น: