วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ค่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 5
นายอิบรอฮีม อาแลผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมค่ายพัฒนาบุคลากร (ชาย)          มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ไม่มีความคิดเห็น: