วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 1

นายอิบรอฮีม อาแลผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 1 จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับคลินิกไร้พุงโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารมูลนิธิมะทา เมื่อววันที่ 12 มีนาคม 2557
ไม่มีความคิดเห็น: