วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : ตัฟซิรอัลกุรอานหลังศุบฮฺหลังศุบฮฺ ณ มัสยิดซูบูลุสสลาม ซอย 10 ตลาดเก่า ยะลาจะมีกิจกรรมสอนตัฟซิรอัลกุรอานทุกเช้าเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดย อ.มูหัมมัด คอยา หัวหน้าศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ไม่มีความคิดเห็น: