วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บุคลากร มฟน.ตรวจสุขภาพ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร มฟน.บุคลากรชายมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2557 เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์จากสมาคมจันทร์เสี้ยวในเช้าของวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ มัสยิดญามิอฺเดาลาตุลคูเวต (อัลฮารอมัยน์) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ณ บริเวณค่ายฯส่วนบุคลากรหญิงมหาวิทยาลัยฟาฏอนีซึ่งเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์จากสมาคมจันทร์เสี้ยวในวันที่ 18พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


ไม่มีความคิดเห็น: