วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : ละหมาดตะรอวิหฺเดือนรอมฏอน


มัสยิดซูบูลุสสลาม ซอย 10 ตลาดเก่ายะลาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : ละหมาดตะรอวิหฺในเดือนรอมฏอนเป็นประจำทุกปี ในภาพ อ.มูหัมมัด คอยา หัวหน้าศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวสรุปบทเรียนที่ได้จากบางอายะฮฺอัลกุรอานที่อ่านโดยอิมามในละหมาดตะรอวิหฺ 4 รอกาอะฮฺที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น: