วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม :ฮัลเกาะฮฺอัลกุรอานหลังละหมาดซุฮฺรี โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มฟน.
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเดือนรอมฏอน ประจำปี ฮ.ศ. 1435 จัดให้มีฮัลเกาะฮฺอัลกุรอานหลังละหมาดซุฮฺรีทุกวัน ณ มัสยิดเดาละตุลคูเวต (อัลฮารอมัยน์) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยหลังจากอ่านอัลกุรอานแล้ว ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีจะตัฟซิรอายะฮฺอัลกุรอานให้บุคลากรทุกคนได้ฟังด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: