วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผอ.สนง.สภาฯเข้ารับการอบรมโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ


นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เช้าวันนี้ (9-06-2557)

ไม่มีความคิดเห็น: