วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นพิธีกรกล่าวแนะนำกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557

ไม่มีความคิดเห็น: