วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 49 (4/2013)

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 49 (4/2014) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา 

ไม่มีความคิดเห็น: