วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงมาตรฐานตัวชี้วัดฯตามแผน


นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงมาตรฐานตัวชี้วัดและการจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม/ตามแผน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 13-03-2557 นำเสนอโดย ผช.อธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น: