วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

เป็นวิทยากรอบรมนักศึกษา รปศ.มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ "หนังสือราชการ" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องเลี้ยงรับรองชั้น 1 อาคารมูลนิธิมะทา เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงมาตรฐานตัวชี้วัดฯตามแผน


นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงมาตรฐานตัวชี้วัดและการจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม/ตามแผน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 13-03-2557 นำเสนอโดย ผช.อธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา