วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 48 (3/2013) 


มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 (3/2014) เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา 

ไม่มีความคิดเห็น: