วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47 (2/2013)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47 (2/2013) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ไม่มีความคิดเห็น: