วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 11

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น: