วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 11

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาในครั้งนี้

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 48 (3/2013) 


มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 (3/2014) เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา 

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อบรมงานสารบรรณเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคณะอิสลามศึกษาฯและคณะศิลปฯ

               ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่องงานสารบรรณให้กับ จนท.คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนายอิบรอฮีม อาแลผอ.สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8ม.ค. 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์